Theologische vorming voor gemeenteleden en geïnteresseerden


“Ik zie mijzelf niet als dominee op de kansel, maar ben wel geïnteresseerd in theologie en religie.”

Spelt u het nieuws over geloven en zingeving in de krant of op het internet? Zou u graag meer willen weten over bijvoorbeeld de Bijbel, ethiek of wereldgodsdiensten? Maar is een studie theologie geen optie, omdat ´u zichzelf niet als dominee op de kansel ziet´?

Cursus

Speciaal voor u en al die andere geïnteresseerden is er de verdiepingscursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG), geïnitieerd door de Protestantse Kerk in Nederland. Geloof en zingeving staan daarin centraal. De cursus wordt gegeven op diverse plaatsen in Nederland.

Opzet

Het woord ‘cursus’ wekt wellicht de indruk dat u na een paar maanden klaar bent. De organisatoren hopen dat u iets langer de tijd heeft. De cursus TVG duurt doorgaans drie jaar, waarbij elk jaar de volgende zes basisvakken aan bod komen:

  • Oude Testament
  • Nieuwe Testament
  • Kerkgeschiedenis
  • Dogmatiek/geloofsvragen
  • Ethiek/gelovig handelen
  • Praktische theologie (met de deelvakken liturgiek, diaconaat en pastoraat)

Per cursusplaats kunnen extra vakken worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan: spiritualiteit, filosofie, Jodendom, gemeenteopbouw, wereldgodsdiensten en niet-westerse theologie.

U krijgt les van predikanten, kerkelijk werkers en docenten die specialistische kennis hebben op een vakgebied en het kerkelijk leven van binnenuit kennen. Het aantal lesuren per jaar is per cursusplaats verschillend. Meestal ligt het tussen 50 en 60 uur.

Wat brengt het u?

U verbreedt allereerst uw kennis. U gaat nadenken over vraagstukken rond geloof, kerk en samenleving  en u ontdekt bronnen van het christelijk geloof. Dit alles werkt – als het goed is – verdiepend voor uw eigen geloof. Wat de cursus TVG u meer brengt, hangt uiteraard ook af van uw eigen inzet en uw interesse. Vooral de combinatie van informatie en onderling gesprek wordt door de cursisten als zeer positief ervaren. Respect voor elkaars mening staat daarbij voorop.

Meer weten?

Wilt u weten waar er in uw omgeving een cursus TVG wordt gegeven? Voor een overzicht van de cursusplaatsen zie: Locaties. Alle cursusplaatsen hebben een eigen pagina. Daar vindt u ook specifieke informatie over cursuslocatie, lestijden en inschrijving.

 

TVG Algemeen