TVG Nieuws 2020-2

1e Jaargang nr. 2
Donderdag 9 Juli 2020

Redactie: Nico Riemersma, Den Haag
E-mail: nieuwsbrief@tvg-algemeen.nl

Hieronder vind u de tekst van onze nieuwsbrief van 9 juli 2020.
Onderaan vindt u een link waarmee u de nieuwsbrief desgewenst kunt opslaan en uitprinten.

Landelijke contactdag

TVG nieuws 2020-2In november houden we meestal onze landelijke contactdag. Van die traditie wijken we dit jaar niet af. Een fysieke bijeenkomst zit er in november, voorzover we nu inschatten, niet in. Vandaar dat we gekozen hebben voor een digitale ontmoeting via Zoom, en wel op donderdag 12 november van 13.00-15.00 uur. De bedoeling van deze contactmiddag is ervaringen delen over lesgeven in coronatijd. U kunt zich voor deze digitale contactdag aanmelden bij de secretaris van het OCT, Annemarie van Duijn: Klik hier om een mailtje te sturen

Landelijke TVG website

Misschien is door de coronacrisis nog niet iedereen eraan toe gekomen om de landelijke website (www.tvg-algemeen.nl) te bekijken, maar enkele reacties hebben wij reeds ontvangen.
Zo liet Ida van Aller, werkzaam op het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht, ons weten dat de site goed vindbaar is en er goed uitziet. Op de site van de PKN is nu ook een link naar deze website geplaatst en de informatie van de diverse cursusplaatsen verwijderd.
Adrie Sterrenburg, docent van de TVG Den Haag noemt de website zeer mooi.
Andere reacties zijn: prettig leesbaar, eenvoudig en doeltreffend.
Adri van der Wal van TVG Rotterdam vindt de site een genoegen, een mooie etalage van TVG en een belangrijk hulpmiddel voor onze PR. Een compliment voor de ontwerpster Marianne Wimmers van Inclusief Webdesign uit Grijpskerk.

Andere reacties, ook kritische, zijn van harte welkom.

De vindbaarheid van de website zal nog toenemen als alle cursusplaatsen een link naar deze website op hun eigen site zetten. We vragen U dus uw webmaster hiertoe een verzoek te doen.

Om de website levendiger en interessanter te maken vragen wij u bijdragen te leveren voor de rubriek ‘Aanbevolen’. Bijdragen zouden boekbesprekingen, lezingen  of andere lezenswaardige artikelen kunnen zijn door TVG-docenten. Deze bijdragen kunnen aangeleverd worden op het volgende e-mailadres: h.m.vdvelde@ziggo.nl. Ik zal dan zorgen dat de bijdrage op de website terechtkomt.

Heleen van de Velde

Aandacht voor de TVG in het blad Petrus

Het kwartaalblad Petrus wordt wijd verspreid onder de leden van de PKN. In het juni-nummer van dit jaar vindt u een boeiend  verhaal op pagina 24 en 25 van Jelske de Kuiper. Het is een inkijkje in de TVG-cursus Rotterdam. Dat moet u beslist even lezen. U vindt het verhaal ook op onze website: www.tvg-algemeen.nl/aanbevolen

Lesgeven in coronatijd

Vermoedelijk zal het coronavirus nog geruime tijd van invloed zijn op ons leven en zullen we ons moeten houden aan de regel van anderhalve meter afstand. Dat is vanzelfsprekend ook van invloed op de lessen die in TVG-verband gegeven worden. Daarbij speelt zeker ook het feit dat velen van de TVG-cursisten tot de senioren behoren, in RIVM-termen risicogroepen.

Dat heeft het bestuur van de locatie Rotterdam tot de slotsom gebracht om de lessen in het eerste gedeelte van het nieuwe seizoen 2020-2021, dat wil zeggen tot aan Kerst, online te geven. Over de periode daarna is nog geen enkel woord te zeggen. Winstpunt is daarbij de veiligheid van de deelnemers, zowel in de lessen als in de heen- en terugreis rondom de lessen, verliespunt is de onderlinge interactie. In de afweging heeft het eerste argument de voorkeur gekregen.

Inmiddels heeft een peiling onder de Rotterdamse docenten uitgewezen dat er voldoende docenten zijn die hun lessen in deze periode online willen geven. In de public relations  van de cursus zal deze werkwijze worden aangegeven. Voor de lessen zal een veilig online lesprogramma worden gekozen.

Het is duidelijk dat online lesgeven een andere manier van lesgeven zal vereisen. Omdat ik zelf bereidheid heb uitgesproken mijn lessen Oude Testament online te geven, moet ik dan ook nadenken over de wijze waarop. Daarover heb ik voor mijzelf de volgende gedachten gevormd:

  • De cursisten krijgen het cursusmateriaal per email toegezonden. Ik ben altijd al gewend veel stof op papier te zetten. Dat helpt in deze context.
  • Daarnaast wil ik voor elke les een PowerPoint maken, waarin de stof in korte statements staat samengevat en waarin ook illustratiemateriaal is opgenomen. Ook deze wordt aan de cursisten toegezonden.
  • Per dagdeel beslaan de lessen twee maal een uur, met een pauze daartussen.
  • Cursisten kunnen tevoren vragen inleveren.
  • Cursisten zal worden gevraagd iets aan thuiswerk voor hun rekening te nemen, individueel dan wel met een of meerdere cursisten.
  • De vragen en de bespreking van het thuiswerk zullen met name de inhoud van de lessen vormen.

Zelf inmiddels zevenentwintig TVG-jaren gewend aan een wijze van lesgeven moet deze manier binnen de gegeven omstandigheden worden veranderd. Met wat ik net heb geschetst hoop ik dat er binnen deze context een voor cursisten en docenten een aangename manier van werken is gevonden.

Adri van der Wal                                                                                                                       

Opruimen van de bibliotheek van Gerard C. de Haas

Hanneke van Dooren wil graag de bibliotheek van haar echtgenoot Gerard C. de Haas onder de aandacht van deelnemers aan de TVG-cursus brengen. Haar man was theoloog met een zeer brede belangstelling en schrijver van boeken op het gebied van jeugdkunde, o.a.  ‘De onvoorziene generatie’. In de jaren zeventig en tachtig publiceerde hij veel in Hervormd Nederland. Zijn bibliotheek bestaat uit (standaard)werken over theologie, jodendom, kerkgeschiedenis, filosofie, psychologie en sociologie. Wie geïnteresseerd is, kan met haar contact opnemen. Boeken kunnen dan gratis worden afgehaald bij haar in Zeist. Dat kunt u doen tot 1 september 2020.

Dat kan per telefoon: 06-13 48 21 67;
Of per e-mail: Klik hier om haar een mailtje te sturen

 

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden

 

TVG Algemeen