TVG Nieuws 2020-1

1e Jaargang nr. 1
Zaterdag 28 Maart 2020

Redactie: Nico Riemersma, Den Haag
E-mail: nieuwsbrief@tvg-algemeen.nl

Hieronder vind u de tekst van onze nieuwsbrief van 28 maart 2020.
Onderaan vindt u een link waarmee u de nieuwsbrief desgewenst kunt opslaan en uitprinten.

Inleiding

Zoals u aan de kop ziet, kent de berichtgeving van de Ondersteuningscommissie van de TVG (= OCT) een nieuwe vorm. De vraag aan mij als nieuwe redacteur was om voortaan een kort en krachtige nieuwsbrief te maken, snel en makkelijk door te lezen. Of dat gelukt is, laat ik aan de beoordeling van u als lezer.

Hoe vaak deze nieuwsbrief uitkomt, kan ik niet zeggen, dat hangt af van de hoeveelheid kopij die ik aangeleverd krijg. Wilt u iets melden dat van landelijk TVG-belang zou kunnen zijn, dan hoor ik dat graag van u.

Lesuitval door coronacrisis

Vrijwel overal zijn de lessen ten gevolge van de coronacrisis stilgelegd. Aan een seizoen is daardoor abrupt een eind gekomen. Het cursusprogramma kan helaas niet volledig worden afgewerkt. Maar .. uitgevallen lessen kunnen wellicht worden opgevangen door gebruik te maken van alternatieve middelen. Lessen kunnen gegeven worden door gebruik te maken van computerprogramma’s voor Webinars, zoals ZOOM, zodat er ook gelegenheid is elkaar te zien. Vragen zijn te stellen via app of mail, waarna deze door docenten schriftelijk kunnen worden beantwoord, of in het geval van ZOOM, in dialoog. Zo zou met gebruikmaking van moderne techniek de lesuitval opgevangen kunnen worden. Hoe het na dit seizoen verder zal gaan, is op dit moment nog niet te zeggen.

Nieuw website TVG voor het hele land

Op donderdag 2 april gaat de nieuwe website: www.tvg-algemeen.nl van start. U moet dan beslist even kijken. U zult ook uw regionale TVG op de website tegenkomen. Op de Landelijke Contactdag van donderdag 12 december 2019 lieten we het ontwerp van de website al zien. De pagina op www.tvg-algemeen.nl geeft alleen vitale informatie en dat is: een foto van de cursusplaats, het motto, de locatie, de lestijden en een link naar de eigen website.  De home-page geeft algemene informatie over het doel en de inhoud van de cursus in het algemeen. Via de knop ‘Locatie’ kan de gewenste cursusplaats worden benaderd. Verder is er een knop voor de ‘Nieuwsbrief’ en een knop ‘Aanbevolen’. Onder dit laatste kopje kunnen allerlei zaken geplaatst worden, die interessant zijn voor cursisten, zoals boekbesprekingen en belanghebbende artikelen.

Wijzigingen in de informatie, kunnen worden doorgegeven aan Heleen van de Velde, e-mail: h.m.vdvelde(at)ziggo.nl.

Nieuwe doelstellingen van het OCT

Het OCT streeft de volgende doelstellingen na: 

 1. De belangrijkste doelstelling van het OCT is op landelijk vlak publiciteit genereren voor de TVG. Hiertoe onderhoudt het OCT een centrale website, TVG-Algemeen, waarop alle locaties van de TVG zijn aangesloten. Op deze centrale website heeft elke locatie een eigen pagina en is er een link naar de eigen websites van de locaties.
  Verder wil het OCT deze doelstelling nastreven door diverse instanties zoals lokale kerkelijke gemeenten, de landelijke Raad van Kerken en individuen te bewegen een link op hun websites te plaatsen naar de centrale TVG-website.
  Daarnaast wil het OCT deze doelstelling nastreven door landelijke bladen te bewegen een publicatie over de TVG op te nemen.
 2. De belangrijkste doelstelling van het OCT is op landelijk vlak publiciteit genereren voor de TVG. Hiertoe onderhoudt het OCT een centrale website, TVG-Algemeen, waarop alle locaties van de TVG zijn aangesloten. Op deze centrale website heeft elke locatie een eigen pagina en is er een link naar de eigen websites van de locaties.
  Verder wil het OCT deze doelstelling nastreven door diverse instanties zoals lokale kerkelijke gemeenten, de landelijke Raad van Kerken en individuen te bewegen een link op hun websites te plaatsen naar de centrale TVG-website.
  Daarnaast wil het OCT deze doelstelling nastreven door landelijke bladen te bewegen een publicatie over de TVG op te nemen.
 3. Het OCT communiceert, om een en ander te kunnen bereiken, door middel van een nieuwsbrief met de locaties. Deze verschijnt onregelmatig. De locaties kunnen hiervoor berichten aanleveren aan het bestuurslid met PR in de portefeuille.
  De nieuwsbrieven worden toegezonden aan de secretarissen van de locaties, opdat zij deze zullen doorzenden aan de docenten en de cursisten. Tevens wordt de Nieuwsbrief op de website TVG-algemeen geplaatst.
 4. Het OCT faciliteert de locaties door een overzicht te maken van bijzondere thema’s van docenten. Locaties worden daardoor in de gelegenheid gesteld docenten van andere locaties te ‘huren’ om speciale thema’s in te brengen in het gewone curriculum van die locatie dan wel in een vervolgcursus, zomercursus, Studium Generale, e.d.
  Locaties worden verzocht dat in te brengen.
 5. Om een en ander te kunnen bereiken verzoekt het OCT de locaties om een jaarlijkse afdracht per cursist.
 6. Het OCT organiseert jaarlijks een landelijke ontmoetingsdag. Daarop kunnen afgevaardigden van de locaties met elkaar in gesprek gaan over thema’s die de TVG zowel landelijk als lokaal aangaan.
  Doorgaans vindt deze dag in november plaats.

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden

 

TVG Algemeen