Aanbevolen

Geloofsonderricht voor Geïnteresseerden

Over de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden

Door Adri van der Wal, verschenen in het Ouderlingenblad van april 2021

Het gebruikelijke ‘leren in de kerk’ houdt na de catechese met het belijdenis-doen op – áls het al zo gaat… Terwijl vaak bij het ouder worden de vragen alleen maar toenemen. Waar kunnen we blijven leren?

Levenslang LerenOveral in onze hedendaagse samenleving wordt levenslang leren aanbevolen en gevraagd. De geleerde Albert Einstein bracht dat onder woorden met de uitspraak: ‘Op het moment dat je ophoudt met leren, begin je met doodgaan.’ (‘Once you stop learning, you start dying.’)

De wereld verandert in rap tempo, processen in het werk veranderen. Daarvoor is nieuwe kennis noodzakelijk en moeten nieuwe manieren van werken worden geleerd. In vele beroepen moeten regelmatig bijscholingen worden gevolgd om in dat beroep werkzaam te kunnen blijven. Denk aan huisartsen en aan docenten in het basisonderwijs.

Geldt die noodzaak om levenslang te leren ook voor christenen? De wereld van geloven en kerk is al lang sterk in verandering. De context waarin we geloven, verschuift voortdurend. Telkens doemen nieuwe vragen op, vragen naar zingeving bijvoorbeeld. Daarnaast blijven oude vragen aan de orde.

Lees hier het hele artikel

Erasmus Dwarsdenker

Onlangs verscheen een boek over Erasmus van de hand van Sandra Langereis.
Sandra Langereis, Erasmus. Dwarsdenker, De Bezige Bij 2021, 754 pag., € 39,99
Bert Altena bespreekt dit boek uitgebreid op zijn website:

‘Niet te zoet, niet te droog, niet te vlak, niet te zwaar’. Zo had Erasmus op zijn oude dag zijn dagelijkse portie Bourgondische wijn het liefst, volgens Sandra Langereis in haar recent verschenen magnifieke biografie. Het zou zomaar op de persoon van de grote Europese humanist zelf kunnen slaan.

Lees hier de recensie op de website van Bert Altena

Parabels: Onderricht van Jezus en de Rabbijnen

In 2020 verscheen het boek: Parabels: Onderricht van Jezus en de rabbijnen.
Nico Riemersma schreef een uitgebreide recensie hierover:

Jezus mag bekend staan om zijn parabels, ook de rabbijnen maakten veelvuldig gebruik van dit genre. Maar het komt niet vaak voor dat de parabels uit beide tradities zij-aan-zij worden besproken, zoals in dit boek gebeurt. Het boek is vrucht van een groot onderzoeks-project naar parabels, getiteld ‘Parables and the Parting of the Ways’, dat van april 2014 tot en met januari 2020 plaatsvond in een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht en Tilburg University. Wat je van dit boek niet moet verwachten, is dat je inzicht krijgt in het uiteengaan van het jodendom en het christendom.

Lees hier de hele boekbespreking

Cursus TVG Rotterdam

Het blad Petrus van de PKN heeft in de mei editie een artikel geplaatst over de cursus TVG in Rotterdam. Hierin vindt u een korte weergave van de inhoud van de cursus en een kleine sfeertekening. Ook kunt u lezen hoe cursisten de cursus ervaren.
Klik hier om het artikel in makkelijk leesbare grootte te downloaden.

Albert Camus, De Pest

Op dit moment is er weer een grote belangstelling voor De Pest van Albert Camus. Zeer begrijpelijk gezien de huidige Corona crisis. In maart van dit jaar is een nieuwe herdruk verschenen bij DE BEZIGE BIJ.

Op de website van Bert Altena staat een interessante en uitgebreide bespreking van dit boek.

Website Bert Altena

Foto: Robert Edwards – http://books.atheism.ru/gallery/kamu/, CC BY-SA 3.0, Link

Jonathan Sachs, Exodus

ExodusHet leesrooster van de kerk geeft t/m Pinksteren het boek Exodus aan. Bijgaand een interessant artikel ons aangereikt door Adri van der Wal van TVG Rotterdam.

Website TVG Rotterdam

Afbeelding uit het publieke domein: meer informatie

TVG Algemeen