Cursus TVG

Geloofsonderricht voor Geïnteresseerden Over de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden Door Adri van der Wal, verschenen in het Ouderlingenblad van april 2021 Het gebruikelijke ‘leren in de kerk’ houdt na de catechese met het belijdenis-doen op – áls het al … Lees meer

Cursus TVG Rotterdam

Cursus TVG Rotterdam Het blad Petrus van de PKN heeft in de mei editie een artikel geplaatst over de cursus TVG in Rotterdam. Hierin vindt u een korte weergave van de inhoud van de cursus en een kleine sfeertekening. Ook … Lees meer

TVG Algemeen