Cursus TVG

Geloofsonderricht voor Geïnteresseerden

Over de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden

Door Adri van der Wal, verschenen in het Ouderlingenblad van april 2021

Het gebruikelijke ‘leren in de kerk’ houdt na de catechese met het belijdenis-doen op – áls het al zo gaat… Terwijl vaak bij het ouder worden de vragen alleen maar toenemen. Waar kunnen we blijven leren?

Levenslang LerenOveral in onze hedendaagse samenleving wordt levenslang leren aanbevolen en gevraagd. De geleerde Albert Einstein bracht dat onder woorden met de uitspraak: ‘Op het moment dat je ophoudt met leren, begin je met doodgaan.’ (‘Once you stop learning, you start dying.’)

De wereld verandert in rap tempo, processen in het werk veranderen. Daarvoor is nieuwe kennis noodzakelijk en moeten nieuwe manieren van werken worden geleerd. In vele beroepen moeten regelmatig bijscholingen worden gevolgd om in dat beroep werkzaam te kunnen blijven. Denk aan huisartsen en aan docenten in het basisonderwijs.

Geldt die noodzaak om levenslang te leren ook voor christenen? De wereld van geloven en kerk is al lang sterk in verandering. De context waarin we geloven, verschuift voortdurend. Telkens doemen nieuwe vragen op, vragen naar zingeving bijvoorbeeld. Daarnaast blijven oude vragen aan de orde.

Lees hier het hele artikel

TVG Algemeen