Mannen in Marcus

Boekbespreking Peter-Ben Smit, Mannen in Marcus: Gender in de oudste biografie van Jezus, Amsterdam: VU University Press, 2022, 184 p., 13,5 x 21,5 cm, ISBN 978-90-8659-810-6, 24,50€. De auteur, Peter-Ben Smit, hoogleraar Contextuele Bijbelinterpreta­tie op de Dom Helder Camara-leerstoel aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, is al vele jaren bezig…

Aarnoud Jobsen, docent in Goes

Aarnoud Jobsen is bijna veertig jaar verbonden met de TVG in Goes, als cursusleider en docent in verschillende vakken. Hij is steeds predikant in Zeeland geweest. In 1987 is hij gepromoveerd op een studie over Numeri 11:1-20:13. Zijn betrokkenheid op de Cursus Theologische Verdieping, zoals het in Goes heet, was…

De reiger en de schildpad

Meindert Dijkstra, De reiger en de schildpad. Sprookjes en fabels uit de Oude Oriënt, Utrecht 2020. Al in zijn proefschrift over Jesaja 40-55 uit 1980 beklemtoonde Meindert Dijkstra (1946-2020) dat kennis van de oud-oosterse wereld van groot belang is voor het verstaan van het Oude Testament. In zijn lange loopbaan…

Cursus TVG

Geloofsonderricht voor Geïnteresseerden Over de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden Door Adri van der Wal, verschenen in het Ouderlingenblad van april 2021 Het gebruikelijke ‘leren in de kerk’ houdt na de catechese met het belijdenis-doen op – áls het al zo gaat… Terwijl vaak bij het ouder worden de vragen…

Erasmus

Erasmus Dwarsdenker Onlangs verscheen een boek over Erasmus van de hand van Sandra Langereis. Sandra Langereis, Erasmus. Dwarsdenker, De Bezige Bij 2021, 754 pag., € 39,99 Bert Altena bespreekt dit boek uitgebreid op zijn website: ‘Niet te zoet, niet te droog, niet te vlak, niet te zwaar’. Zo had Erasmus…

Cursus TVG Rotterdam

Cursus TVG Rotterdam Het blad Petrus van de PKN heeft in de mei editie een artikel geplaatst over de cursus TVG in Rotterdam. Hierin vindt u een korte weergave van de inhoud van de cursus en een kleine sfeertekening. Ook kunt u lezen hoe cursisten de cursus ervaren. Klik hier…

Albert Camus

Albert Camus, De Pest Op dit moment is er weer een grote belangstelling voor De Pest van Albert Camus. Zeer begrijpelijk gezien de huidige Corona crisis. In maart van dit jaar is een nieuwe herdruk verschenen bij DE BEZIGE BIJ. Op de website van Bert Altena staat een interessante en…

Jonathan Sachs

Jonathan Sachs, Exodus Het leesrooster van de kerk geeft t/m Pinksteren het boek Exodus aan. Bijgaand een interessant artikel ons aangereikt door Adri van der Wal van TVG Rotterdam. Website TVG Rotterdam

Parabels, een recensie

Onderricht van Jesus en de rabbijnen Eric Ottenheijm & Martijn Stoutjesdijk (red.), Parabels: Onderricht van Jezus en de rabbijnen, Abdij van Berne 2020. ISBN 9789089723819. Pag. 255. € 24,50. Jezus mag bekend staan om zijn parabels, ook de rabbijnen maakten veelvuldig gebruik van dit genre. Maar het komt niet vaak…

TVG Algemeen