Aanbevolen

Interview met Aarnoud Jobson, docent in Goes

Aarnoud Jobsel docent GoesAarnoud Jobsen is bijna veertig jaar verbonden met de TVG in Goes, als cursusleider en docent in verschillende vakken. Hij is steeds predikant in Zeeland geweest. In 1987 is hij gepromoveerd op een studie over Numeri 11:1-20:13. Zijn betrokkenheid op de Cursus Theologische Verdieping, zoals het in Goes heet, was voor ons reden om hem te interviewen. Ik legde hem veertien vragen voor.

Lees verder over Aarnoud Jobson

Meindert Dijkstra, De reiger en de schildpad. Sprookjes en fabels uit de Oude Oriënt, Utrecht 2020.

Boekomslag de reiger en de schildpadAl in zijn proefschrift over Jesaja 40-55 uit 1980 beklemtoonde Meindert Dijkstra (1946-2020) dat kennis van de oud-oosterse wereld van groot belang is voor het verstaan van het Oude Testament. In zijn lange loopbaan maakte hij zich een reeks aan oud-oosterse talen eigen. Daarmee kon hij vele verbanden aangeven tussen het Oude Testament en teksten en gewoonten uit de wereld waar Israël deel van uitmaakte. Ook in dit boek – zijn laatste; hij overleed plotseling tijdens het werken aan de drukproeven van dit boek – maakt Dijkstra duidelijk dat Israël in het land Kanaän niet op zichzelf stond.

Lees de gehele recensie

Geloofsonderricht voor Geïnteresseerden

Over de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden

Door Adri van der Wal, verschenen in het Ouderlingenblad van april 2021

Het gebruikelijke ‘leren in de kerk’ houdt na de catechese met het belijdenis-doen op – áls het al zo gaat… Terwijl vaak bij het ouder worden de vragen alleen maar toenemen. Waar kunnen we blijven leren?

Levenslang LerenOveral in onze hedendaagse samenleving wordt levenslang leren aanbevolen en gevraagd. De geleerde Albert Einstein bracht dat onder woorden met de uitspraak: ‘Op het moment dat je ophoudt met leren, begin je met doodgaan.’ (‘Once you stop learning, you start dying.’)

Lees vervolg van het artikel

Erasmus Dwarsdenker

Onlangs verscheen een boek over Erasmus van de hand van Sandra Langereis.
Sandra Langereis, Erasmus. Dwarsdenker, De Bezige Bij 2021, 754 pag., € 39,99
Bert Altena bespreekt dit boek uitgebreid op zijn website:

‘Niet te zoet, niet te droog, niet te vlak, niet te zwaar’. Zo had Erasmus op zijn oude dag zijn dagelijkse portie Bourgondische wijn het liefst, volgens Sandra Langereis in haar recent verschenen magnifieke biografie. Het zou zomaar op de persoon van de grote Europese humanist zelf kunnen slaan. Zie blogpost: Erasmus
of Lees hier de recensie op de website van Bert Altena

Parabels: Onderricht van Jezus en de Rabbijnen

In 2020 verscheen het boek: Parabels: Onderricht van Jezus en de rabbijnen.
Nico Riemersma schreef een uitgebreide recensie hierover:

Jezus mag bekend staan om zijn parabels, ook de rabbijnen maakten veelvuldig gebruik van dit genre. Maar het komt niet vaak voor dat de parabels uit beide tradities zij-aan-zij worden besproken, zoals in dit boek gebeurt. Het boek is vrucht van een groot onderzoeks-project naar parabels, getiteld ‘Parables and the Parting of the Ways’, dat van april 2014 tot en met januari 2020 plaatsvond in een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht en Tilburg University. Wat je van dit boek niet moet verwachten, is dat je inzicht krijgt in het uiteengaan van het jodendom en het christendom.

Lees hier de hele boekbespreking

Cursus TVG Rotterdam

Het blad Petrus van de PKN heeft in de mei editie een artikel geplaatst over de cursus TVG in Rotterdam. Hierin vindt u een korte weergave van de inhoud van de cursus en een kleine sfeertekening. Ook kunt u lezen hoe cursisten de cursus ervaren. Lees hier de blogpost Cursus TVG
Klik hier om het artikel in makkelijk leesbare grootte te downloaden.

Albert Camus, De Pest

Op dit moment is er weer een grote belangstelling voor De Pest van Albert Camus. Zeer begrijpelijk gezien de huidige Corona crisis. In maart van dit jaar is een nieuwe herdruk verschenen bij DE BEZIGE BIJ.

Op de website van Bert Altena staat een interessante en uitgebreide bespreking van dit boek. Zie blog: Albert Camus
of ga direct naar Website Bert Altena

Foto: Robert Edwards – http://books.atheism.ru/gallery/kamu/, CC BY-SA 3.0, Link

Jonathan Sachs, Exodus

ExodusHet leesrooster van de kerk geeft t/m Pinksteren het boek Exodus aan. Bijgaand een interessant artikel ons aangereikt door Adri van der Wal van TVG Rotterdam. Zie blog: Jonathan Sachs of ga direct naar: Website TVG Rotterdam

Afbeelding uit het publieke domein: meer informatie

TVG Algemeen