Nieuwsbrieven

In het submenu hieronder vindt u onze nieuwsbrieven die u desgewenst kan downloaden, opslaan en printen. Hoe vaak deze nieuwsbrief uitkomt is van te voren niet te zeggen. Dat hangt af van de hoeveelheid kopij die aangeleverd wordt. Wilt u iets melden dat van landelijk TVG-belang zou kunnen zijn, dan hoort de redacteur dat graag van u. U kunt uw bijdrage sturen naar: n.riemersma@planet.nl