TVG Nieuws 2021-1

2e Jaargang nr. 1
Donderdag 21 januari 2021

Redactie: Nico Riemersma, Den Haag
E-mail: nieuwsbrief@tvg-algemeen.nl

Hieronder vind u de tekst van onze nieuwsbrief van 21 januari 2021.
Onderaan vindt u een link waarmee u de nieuwsbrief desgewenst kunt opslaan en uitprinten.

Hoe lesgeven in coronatijd

TVG nieuws 2020-3Op donderdag 12 november 2020 hielden we de Landelijke Contactdag. Dat is een dag die door de landelijke Ondersteuningscommissie TVG (afgekort het OCT) wordt georganiseerd. Dat gebeurde dit jaar digitaal, in een Zoom-bijeenkomst van 13.00-15.00 uur. Diverse lokale cursusplaatsen deden mee: Amsterdam (3 pers.), Assen (3 pers.), Den Haag (2 pers.), Groningen (1 pers.), Onstwedde (1 pers.), Rotterdam (2 pers.) en Sneek (1 pers.). In totaal zijn er in Nederland 17 cursusplaatsen. Het was jammer dat zoveel andere locaties ontbraken, helemaal omdat het hoofdonderwerp was: hoe lesgeven in coronatijd? Een kwestie waar iedereen toch antwoord op moet geven. Hoe goed is het dan om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Inmiddels hebben de contactpersonen van alle cursusplaatsen van onze secretaris, Annemarie van Duijn, het verslag van deze dag gekregen.

Wat we gemerkt hebben, is dat sommige TVG-locaties met alle fysieke lessen gestopt zijn en niet voor een digitale oplossing hebben gekozen. De reden is dat docenten en cursisten dat niet zien zitten omdat men bang is dat de dialoog ontbreekt of omdat men zich niet veilig voelt. Andere TVG-locaties hebben vanaf het begin direct voor de digitale oplossing gekozen. Wil je digitaal lesgeven, dan moet je natuurlijk wel weten hoe je dat moet doen. Niet alle TVG-locaties zagen zichzelf daartoe in staat. Daarbij komt, dat docenten en cursisten dat allebei ook moeten willen en kunnen. In het gesprek dat we met elkaar hadden, konden we elkaar goed helpen bij de volgende punten:

(1) Welk digitaal programma gebruik je? Er zijn namelijk verschillende digitale programma’s. Het meest bekende is Zoom. Maar daarnaast heb je ook nog Jitsi Meet en Microsoft Teams. Handleidingen van deze programma’s zijn op internet te vinden. Van deze drie programma’s hebben wij handleidingen. Je kunt mij daarover mailen, en ik stuur je een handleiding via de mail.

(2) Je moet als TVG-bestuur ook nadenken over de vraag of je een beveiligde, en dan ook betaalde verbinding wilt. Voor een Zoom-verbinding is het zaak om een abonnement (€ 170 per jaar) te nemen, anders bestaat er grote kans dat na 40 minuten de verbinding wordt verbroken. Bepaal wie het programma (met beveiliging/betaling) gaat regelen.

(3) Wie verstuurt elke keer de link naar de cursisten? Het is handig om daarvoor iemand anders (een host) te vragen dan de docent. Het zou fijn zijn, als de host ook de techniek voor zijn/haar rekening neemt tijdens de les. Dan kan de docent zich helemaal concentreren op haar/zijn les.

(4) Als je nog nooit digitaal heb lesgegeven, ga bij anderen die dat eerder hebben gedaan, te rade. Vraag om advies en handige tips. Bijvoorbeeld over de vraag hoe je teksten, films, afbeeldingen kunt laten zien (met ‘scherm delen’).

(5) Hoe communiceer je met de cursisten? Vraag allereerst of ze de microfoon willen uitzetten (middels de unmute-knop), zodat niet alle geluid uit huiskamers ook anderen bereikt. Als ze een vraag willen stellen, vraag dan of ze hun hand willen opsteken. Andere mogelijkheid: laat de cursisten de chat-functie gebruiken. Dan kan de docent, maar kunnen ook de cursisten zien welke vraag er gesteld wordt.

(6) Op de Landelijke Contactdag bespraken we ook deze mogelijkheid: wanneer een docent een speciale cursus geeft en anderen elders in het land hebben daarvoor belangstelling, dan zouden die zich moeten kunnen aanmelden om deze cursus tegen een geringe financiële vergoeding te volgen. Bijzonder om te zien dat de digitale oplossing ook weer andere, nieuwe mogelijkheden creëert.

(7) Het verdient ook aanbeveling, wanneer door jouw cursusplaats geen les wordt gegeven, fysiek niet en digitaal niet je de cursisten ook zou kunnen verwijzen naar een cursusplaats die wel digitaal lesgeeft. Dan moet dat uiteraard in onderling overleg gebeuren.

Mocht je vragen hebben over digitaal lesgeven, schroom niet om het OCT hierover te benaderen (zie het contactadres boven deze nieuwsbrief of mail naar de secretaris van het OCT, Annemarie van Duijn: (w.van.duyn23@gmail.com).

Quotumbijdrage

Jaarlijks vragen we aan elke TVG om een kleine financiële bijdrage per cursist. Op de OCT-vergadering van donderdag 21 januari 2021 besloten we om dit jaar geen quotumbijdrage te vragen. Binnenkort krijgt elke TVG hierover van de penningmeester, Heleen van de Velde, een brief.

 Nico Riemersma

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden

 

 

TVG Algemeen